Toggle Mobile Menu

DERFOR KAN DU IKKE SKRUE OP FOR VARMEN ENDNU

I din boligafdeling er er det udetemperaturen, der bestemmer hvornår varmeanlægget åbnes. Derfor kan du ikke bare tænde for varmen.

I alle vores afdelinger åbner varmeanlægget selv for det varme vand til radiatorerne, når udetemperaturen (målt som gennemsnit over en kortere periode) kommer under et bestemt niveau. Der kan derfor godt være varme på i en kold uge i september, men ikke på en varm dag i oktober.

På vores varmecentraler styrer vi efter en rumtemperatur på 22 °C, som er i tråd med Energistyrelsens anbefalinger. De siger at boligen skal have en rumtemperatur på 21 °C om morgenen, da temperaturen stiger i løbet af dagen. Nogen vil føle det for varmt andre for koldt. Men det er op til den enkelte at klæde sig på efter årstiderne.

Fordelen ved den automatiske styring er, at det sparer strøm og varme, når der ikke er tændt for varmen i perioder, hvor der ikke er brug for det, for at holde 22 °C i boligen. Dermed bliver varmeregningen billigere for alle i afdelingen.

SÅDAN KAN DU TJEKKE OM DIN BOLIG ER VARM NOK

Når varmecentralerne styres automatisk, kan det nogle gange give problemer i overgangsperioder som nu, hvor vi er på vej mod koldere tider. Her vil radiatorerne virke kolde, men jeres rumtemperatur skulle gerne være ca. 22 °C. 

Et godt tip er at se på et termometer, hvad temperatur I har i rummet og ikke mærke på en halvkold radiator, for så fryser I. Ved at sætte alle radiatortermostater på 3,5 vil disse så lukke, når temperaturen i boligen er ca. 22 °C. 

Tjek, om radiatorer og termostater er placeret optimalt. Sådan tjekker du?

Tjek, at ingen af dine radiatorer er overdækkede eller står bag f.eks. møbler, radiatorskjulere og gardiner. Det forhindrer nemlig varmen i at komme ud i rummet.

Tjek også, at temperaturføleren ikke er tildækket, for så kan den ikke måle rummets temperatur. Føleren sidder typisk i termostaten eller hænger i en metaltråd ud fra radiatoren.

En radiator med korrekt indstilling bør være varm i toppen og kold i bunden