Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen i Lyngby Boligselskab består af følgende valgte medlemmer:

 

Formand

Kaj Eliasen

 

Næstformand

Hanne Lentz-Nielsen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Anette Skafte (kommunalt udpeget)

Cecilie Lindahl (kommunalt udpeget)

Jane Østergaard

Silas Mudoh

Niels Sørensen

 

Suppleanter

Jan Kjær-Hansen

Leif B. Hansen

Paul K. Jeppsesen (kommunalt udpeget)

Peter Nielsen (kommunalt udpeget)

 

Organisationsbestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden i 2023 har modtaget 14.596 kr. og de øvrige medlemmer 7.386 kr.

 

Opdateret den 28. februar 2024