Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen i Lyngby Boligselskab består af følgende valgte medlemmer:

 

Formand

Kaj Eliasen

 

Næstformand

Hanne Lentz-Nielsen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Anette Skafte

Cecilie Lindahl

Jane Østergaard

Silas Mudoh

Niels Sørensen

 

Suppleanter

Erling Jakobsen

Jan Kjær-Hansen

Paul K. Jeppsesen

Peter Nielsen

 

Organisationsbestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden i 2022 har modtaget 13.770 kr. og øvrige medlemmer 6.884 kr.

 

Opdateret den 14. november 2022