Toggle Mobile Menu

Boliggarantibevis 

Ændrede livsvilkår medfører nogle gange behov for ny bolig. I en sådan situation kan et boliggarantibevis være en god mulighed for trygt at afprøve en ny adresse.

Hvad er et boliggarantibevis?
Boliggarantibeviset er en mulighed for at flytte med fortrydelsesret og gælder i 3 år. Det giver dig nemlig fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i samme afdeling, som den du flyttede fra. Hvis vi ikke inden for rimelig tid kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som den du fraflyttede, vil du i stedet få tilbudt en bolig i en anden af Lyngby Boligselskabs boligafdelinger.

Hvem kan få et boliggarantibevis?
Boliggarantibevist gælder i op til 3 år og skal bestilles, når du opsiger din bolig.

Hvordan bestiller jeg et boliggarantibevis?
Når du opsiger din bolig, skal du samtidig oplyse at du ønsker et boliggarantibevis. Det gør du ved at angive det på opsigelses-blanketten, så sender vi dig et indbetalingskort. Når vi har modtaget din indbetaling, sender vi boliggarantibeviset.

Hvis jeg vil gøre brug af boliggarantibeviset?
Hvis du inden for 3 år beslutter dig for at gøre brug af boliggarantibeviset, skal du henvende dig til KAB for at ”indløse” garantibeviset. Vi anviser så den første ledige tilsvarende bolig i afdelingen til dig iht. gældende regler. Anvisningen går f.eks i dag forud for almindelig venteliste samt fleksible udlejningsordninger, men ikke forud for kommunal anvisning/genhusning

Hvad koster det?
Boliggarantibeviset koster 1.125 kr.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får brug for garantien?
Gør du ikke brug af dit Boliggarantibevis, vil du automatisk få et tilbud om, at du kan videreføre opskrivningen på den almindelige venteliste. Du vil så komme på ventelisten med 3 års anciennitet.