Toggle Mobile Menu

Frit valg af tv-pakker

Fra 1. januar 2018 har alle beboere ret til frit valg af tv-pakker eller helt at fravælge tv-pakker.

Loven om frit valg at tv-pakker trådte i kraft d. 1. juli 2016, men afdelinger med sløjfeanlæg har været undtaget denne frist idet anlæggene kræver ombygning. I KAB er der ca. 40 boligafdelinger, som netop nu er ved at ombygge fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg.

KAB's hjemmeside kan du læse mere.