Toggle Mobile Menu

Alle beboere har mulighed for at klage over andre beboere i afdelingen.

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde et klageskema og sende det til KAB. Hent klageskema

Det er vigtigt, at der i klagen er en uddybende skriftlig forklaring af, hvad du har oplevet samt en angivelse af hvilken beboer det drejer sig om. Beboerklagenævnet tager ikke stilling til sager, hvor dokumentationen alene afhænger af videoer, lydoptagelser eller billeder.

Klagen skal underskrives af andre personer, der bor i afdelingen, som har oplevet eller været vidne til den beskrevne adfærd.

Kan jeg være anonym?

Ja, så længe sagen behandles internt i KAB, bliver dit navn ikke oplyst. Men går sagen i beboerklagenævnet, får den, du klager over aktindsigt.

Hvornår får jeg svar?

Inden for ti arbejdsdage vurderer KAB om den nabo, du klager over, skal have en sanktion – normalt en henstilling. Ved gentagne klager gives påmindelser.

Beboerklagenævnet

Sender du nye klager, som dokumenterer, at påtalerne ikke har hjulpet, kan sagen indbringes for din pågældende kommunes beboerklagenævn. Sagens behandling ved nævnet tager nogle måneder. Går sagen i retten, kan der gå over et år.