PCB i Fortunen Øst

Projektet består i korte træk om, at der er konstateret PCB i luften i boligerne i Fortunen Øst, som vi for at opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal arbejde på at nedbringe.


Status på projektet er følgende:

  • Renovering af den tomme lejlighed på Akademivej 13, 2.tv. er afsluttet med et positivt resultat.
  • I lejligheden er facadepartiet udskiftet og der er udført malerreparationer på vægge indvendigt/udvendigt samt gulvet indvendigt er blevet repareret. Der er ligeledes lagt nyt gulv på altansiden.
  • Næste tiltag er at gennemføre et pilotprojekt i 12 boliger, beliggende i stueetagen Lundtoftegårdsvej 13-19.
  • Den nøjagtige startdato kendes ikke på nuværende tidpunkt, da den afhænger af den igangværende dialog med Landsbyggeforden.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte konsulent og projektleder Torben Trampe hos KAB. Direkte 20779050 eller via mail ttr@kab-bolig.dk. 

 

 


Beboerinformation og information om pilotprojektet

Nedenfor kan du læse beboerinformation og mere om pilotprojektet.

Beslutningsreferat om Helhedsplanen i Fortunen Øst den 2. november 2021

Præsentationen af Helhedsplanen den 2. november 2021

Informationsmøde om PCB renovering - 11. oktober 2021

Beboerinformation Februar 2021

Info om pilotprojektet og beboermøde Februar 2021

Beboerinformation 2 - Nyt fra informationsmøde om PCB - December 2018 

Opdateret den 15. november 2021.