Toggle Mobile Menu

Dagrenovation bliver tømt hver fredag.

 

Storskrald afhentes torsdag i ulige uger.

Ved Hjortholmsvej 2: Storskrald skal stilles ud til kantstenen ved træet til højre for gangstien ind til bebyggelsen.

Ved Hjortholmsvej 8: Storskrald stilles ved de grønne affaldscontainere ved parkeringspladsen.