Lokal afledning af regnvand i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

I vinterhalvåret 2015/2016 blev der i området Agervang og Kornagervej etableret et såkaldt LAR projekt.

Projektet vandt i 2017 KAB´s pris for bæredygtighed. Bæredygtighedsprisen var på 10.000 kr. 

Her er en kort beskrivelse om hvad projektet omhandlede:

Under projektet blev der etableret fjernvarmerør for fremtidig forsyning af varme og varmt vand (Vestforbrændingen), udskiftning af hovedvandforsyning (LT Forsyning), strømpeforing af hovedkloak (LT Forsyning), ny vandinstallation ind til de boliger som har vandmåler og placering af målerbrønd uden for boligen, ændring af tagnedløb samt etablering af betonrende i have, renovering af samtlige stier i området med ny belægning, renovering af hovedvejen og de to stikveje med ny belægning samt opstribning, etablering af flere parkeringspladser i området, renovering af legepladsen i Agervang samt beplantning i området.

Alt dette med det formål at få regnvand og kloakvand adskilt samtidig med at området bliver moderniseret og forskønnet.

I vinterhalvåret er der jo som bekendt risiko for glatte veje, og vi skal hermed orientere om at brug af vejsalt IKKE er tilladt pga. det omtalte LAR projekt. Vi anbefale vores beboere at man bruger knuste granitskærver eller grus i stedet.

Derudover er det ikke tilladt af vaske bil eller lignende i området.

Vær også opmærksom på, at de riste som nogle steder er placeret på sti og vejarealer i området ikke er tilsluttet kloaknettet, men er en del af LAR projektet og er kun til overfladevand (regnvand) og ikke til andet.

Alt overfladevand i vores område ender jo som bekendt nede på marken og til sidst i grundvandet.

Nedenfor kan du se planche over projektet.

Klik her: LAR Plancher