Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

 • Affaldshåndtering i rækkehusene: Herunder den nye affaldssortering som kommunen ønsker at implementere og er lovbefalet. Bestyrelsen og ejendomskontoret afventer iøjeblikket Lyngby-Taarbæk Forsyning, om hvornår man forventer at implementere affaldshåndtering/sortering i rækkehusene. Forventes igangsat 4. kvartal 2022.
 • Ombygning/istandsættelse  af beboerhuset i Agervang. Fælleshuset er færdigt og klar til udlejning.
 • Renovering af garagerne på Sorgenfrigårdsvej 47: Projektet er færdig. Der mangler dog noget maling/hvitning der skal færdiggøres.
 • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene og i rækkehusbebyggelsen (1.sal) . Afventer projektbeskrivelse og økonomi. 
 • Ladestander i ejendommen. Arbejdsgruppe er nedsat.Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 2. maj 2022. I øjeblikket afventer man indgåelse af kontrakten. Juridisk afdeling i KAB, er i øjeblikket ved at gennemgå kontraktudkastet fra Clever.
 • Trafiksanering på Kornagervej. Arbejdsgruppe er nedsat. Afventer iøjeblikket tilladelse fra Lyngby-Taarbæk kommune om vi kan igang sætte projektet.
 • Nye legeredskaber på legepladsen i Agervang. Arbejdsgruppe er nedsat. Afventer forslag og økonomi før der kan igangsættes noget. 
 • Elforsyning til rækkehusene. Da elforsyningen er ved at være for lille til rækkehusene, undersøger man muligheden for at øge kapaciteten. 


Fremtidige projekter:

 • Varmecentralen på Sorgenfrigårdsvej: Indretning af fælles ejendomskontor for Fortunen og Fortunen Øst samt etablering af fælles beboerlokale. Projektbeskrivelsen og Økonomi. (Varetages af Lyngby Boligselskab).
 • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
 • -
 • -
 • -

Opdateret den 20. november 2022.