Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

 • Affaldshåndtering i rækkehusene: Herunder den nye affaldssortering som kommunen ønsker at implementere og er lovbefalet. Bestyrelsen og ejendomskontoret afventer iøjeblikket Lyngby-Taarbæk Forsyning, om hvornår man forventer at implementere affaldshåndtering/sortering i rækkehusene. Forventes igangsat 3. kvartal 2023.
 • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene og i rækkehusbebyggelsen (1.sal) . Afventer projektbeskrivelse og økonomi. 
 • Ladestander i ejendommen. Ladestandere er nu opsat 3 steder i ejendommen og kan benyttes. Herefter mangler der skiltning samt opmærkning. 
 • Trafiksanering på Kornagervej. Arbejdsgruppe er nedsat. Bstyrelsen er forsat i dialog med Lyngby-Taarbæk kommune om vi kan igang sætte projektet.
 • Ny legeplads i Agervang. Arbejdet er færdigt og legepladsen er fornyet med nye legeredskaber og underlag. 
 • -

Fremtidige projekter:

 • Etablering af nyt fælles ejendomskontor for Lyngby Boligselskab samt etablering af fælles beboerlokale i den ny afdeling Fortunen Nord. Projektbeskrivelsen og økonomi varetages af Lyngby Boligselskab i samarbejde med ejendomskontoret.
 • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
 • -
 • -
 • -

Opdateret den  27. august 2023.