Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

  • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene og i rækkehusbebyggelsen (1.sal) . Afventer projektbeskrivelse og økonomi. 
  • Ladestander i ejendommen. Ladestandere er nu opsat 3 steder i ejendommen og kan benyttes. Herefter mangler der skiltning samt opmærkning. 
  • Trafiksanering på Kornagervej. Arbejdsgruppe er nedsat. Bstyrelsen er forsat i dialog med Lyngby-Taarbæk kommune om vi kan igang sætte projektet.
  • - 
  • -

Fremtidige projekter:

  • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
  •  
  •  

Opdateret den  13. februar 2023.