Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

 • Affaldshåndtering i rækkehusene: Herunder den nye affaldssortering som kommunen ønsker at implementere og er lovbefalet. Bestyrelsen og ejendomskontoret afventer iøjeblikket Lyngby-Taarbæk Forsyning, om hvornår man forventer at implementere affaldshåndtering/sortering i rækkehusene. Forventes igangsat 1. kvartal 2023.
 • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene og i rækkehusbebyggelsen (1.sal) . Afventer projektbeskrivelse og økonomi. 
 • Ladestander i ejendommen. Arbejdsgruppe er nedsat. Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 2. maj 2022. IKontrakten med Clever om opsætning af ladestander er underskrevet. Clever forventer at kunne opsætte stander i løbet 2 kvartal af 2023, alt efter hvornår forsyningsselskabet tildeler ampere og fremsender målere.
 • Trafiksanering på Kornagervej. Arbejdsgruppe er nedsat. Afventer iøjeblikket tilladelse fra Lyngby-Taarbæk kommune om vi kan igang sætte projektet.
 • Nye legeredskaber på legepladsen i Agervang. Arbejdsgruppe er nedsat. Afventer forslag og økonomi før der kan igangsættes noget. 
 • Elforsyning til rækkehusene. Da elforsyningen er ved at være for lille til rækkehusene, undersøger man muligheden for at øge kapaciteten. 

Fremtidige projekter:

 • Etablering af nyt fælles ejendomskontor for Lyngby Boligselskab samt etablering af fælles beboerlokale i den ny afdeling Fortunen Nord. Projektbeskrivelsen og økonomi varetages af Lyngby Boligselskab i samarbejde med ejendomskontoret.
 • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
 • -
 • -
 • -

Opdateret den 5. februar 2023.