Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

 • Udskiftning af hoveddøre i rækkehuse og udskiftning af indgangsdøre i etagehusene samt udskiftning af entredøre og udvendige kælderdøre. Projektet er afleveret og afsluttet.
 • Affaldshåndtering: Herunder den nye affaldssortering som kommunen ønsker at implementere og er lovbefalet. I etagehusene er den nye affaldsløsning, også kaldet "Molokker" færdige og taget i brug den 8. februar 2021. Arbejdet er udført og afsluttet. Bestyrelsen og ejendomskontoret arbejder forsat på at implementere affaldshåndtering i rækkehusene som kommunen ønsker. Forventes igangsat foråret 2022.
 • Asfaltering af sti systemet i området omkring etagehusene. Arbejdet forventes igangsat maj måned 2021 og forventes afsluttet sidst i maj måned. Arbejdet er udført og afsluttet. 
 • Udskiftning af lysmaster i bebygelsen. De sidste træ lysmaster i områderne Agervang, Kornagervej samt i Bækkevang, som er omkring 65-70 år gamle, vil blive udskiftet til nye LED-lysmaster. Disse LED-armaturer er allerede repræsenteret på de omkringliggende naboveje, hvorfor det vil give god mening at skabe et ensartet udtryk i gadebilledet. Arbejdet er udført og afsluttet.
 • Opsætning af belysning ved de nye affaldsstationerne i etagehusene. Tilbud er ved at blive indhentet.
 • Ombygning/istandsættelse  af beboerhuset i Agervang. Bestyrelsen arbejder på en istandsættelse af fælleshuset, så det også fremover kan bruges som beboerelokale. Tilbud er ved at blive indhentet.  
 • Etablering af en ny legeplads på plænen i og omkring etagehusene Parkhøjvej, Carlshøjvej og Sorgenfrigårdsvej. Arbejdet er udført  og afsluttet.  

Fremtidige projekter:

 • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene og i rækkehusbebyggelsen. Afventer projektbeskrivelse.  
 • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
 • Garagerne på Sorgenfrigårdsvej 47: Projektbeskrivelse og økonomi.
 • Varmecentralen på Sorgenfrigårdsvej: Indretning af fælles ejendomskontor for Fortunen og Fortunen Øst samt etablering af fælles beboerlokale. Projektbeskrivelsen og Økonomi. (Varetages af Lyngby Boligselskab).
 • .

Opdateret den 7. september 2021.