Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

 • Affaldshåndtering i rækkehusene: Herunder den nye affaldssortering som kommunen ønsker at implementere og er lovbefalet. Bestyrelsen og ejendomskontoret afventer iøjeblikket Lyngby-Taarbæk Forsyning, om hvornår man forventer at implementere affaldshåndtering/sortering i rækkehusene. Forventes igangsat foråret 2022.
 • Opsætning af belysning ved de nye affaldsstationerne (Molokker) i etagehusene. Tilbud er ved at blive indhentet. Da der er ekstra omkostninger som pt. ikke kan dækkes af budget for 2021/22 skal projektet vedtages på et afdelingsmøde.
 • Ombygning/istandsættelse  af beboerhuset i Agervang. Bestyrelsen arbejder på en istandsættelse af fælleshuset, så det også fremover kan bruges som beboerelokale. Er igangsat. Malerarbejdet er færdigt og pt. er man i gang med indkøb af nye borde og stole.  
 • Renovering af garagerne på Sorgenfrigårdsvej 47: Projektbeskrivelse og økonomi. 1.Tilbud på projektet er modtaget. Da der er ekstra omkostninger som pt. ikke kan dækkes af budget for 2021/22 skal projektet vedtages på et afdelingsmøde.
 • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene og i rækkehusbebyggelsen (1.sal) . Afventer projektbeskrivelse og økonomi. 
 • Ladestander i ejendommen. Arbejdsgruppe er nedsat. 
 • Trafiksanering på Kornagervej. Arbejdsgruppe er nedsat.
 • -


Fremtidige projekter:

 • Varmecentralen på Sorgenfrigårdsvej: Indretning af fælles ejendomskontor for Fortunen og Fortunen Øst samt etablering af fælles beboerlokale. Projektbeskrivelsen og Økonomi. (Varetages af Lyngby Boligselskab).
 • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
 • -
 • -
 • -

Opdateret den 1. april 2022.