Afdelingsmøder Fortunen.📄

Det årlige afdelingsmøde afholdes i april/maj måned hver år.

På mødet bliver budgettet 📊 for ejendommen vedtaget, der kan stilles forslag ❓ og der vælges også medlemmer 🙋‍♀️🙋‍♂️ til afdelingsbestyrelsen. Her har du mulighed for at være med til at bestemme. 

►Så husk at møde op på disse møder - din stemme tæller.✍

►Du kan med fordel benytte vedhæftet skabelon til dit forslag: Forslagsskabelon


Referater fra møderne finder du herunder:

►Hvis man som beboer ønsker at se tidligere referater. kan man henvende sig til bestyrelsen via formanden på følgende mail adresse: kaeli@kab-bolig.dk


Ordinære afdelingsmøde 2.maj 2022

▶►Bilag til afdelingsmødet 2. maj 2022: Revideret orientering om opkrævning til udvendige råderetssager. / Redegørelse for varmeregnskaber / Revideret simuleret opdelingsbudget, Rækkehusene. Bemærkning til det simuleret opdelingsbudget. Opgørelsen over fordelingen af lånene fremgår af note 9 på side 8, som er rettet til i rækkehusenes, fordi der desværre var en korrekturfejl i det oprindelige fra afdelingsmødet 13. september 2021 så specifikationen ikke fremgik korrekt.

 

Ordinære afdelingsmøde 13.september 2021

►►Bilag til afdelingsmødet 13. september 2021: Bilag til vedrørende umålt vand / Analyse vedr. opdeling af Fortunen / Simuleret opdelingsbudget, Etagehusene / Simuleret opdelingsbudget, Rækkehusene / Redegørelse for spørgsmål til forbrugeafregning / Orientering om opkrævning til udvendige råderetssager.

 

Ordinære afdelingsmøde 14.maj/12.juni 2019

Ordinære afdelingsmøde 8.maj 2018

Ordinære afdelingsmøde 9.maj 2017

Ordinære afdelingsmøde 3.maj 2016

Ordinære afdelingsmøde 5.maj 2015


På grund af Corona restriktioner blev der ikke afholdt afdelingsmøde i 2020.


Ekstraordinært afdelingsmøde 12.november 2019 (Døre, varmtvandsproblematik i etagehusene, asfaltarbejde, affaldshåndtering)

Ekstraordinære afdelingsmøde 21.marts 2018 (Ny Tv-aftale)

Ekstraordinære afdelingsmøde 16.december 2015 (Renovering af vaskerier – ekstrabevilling)


Indkaldelser til fremtidige møder finder du herunder:

📆 Næste afdelingsmøde bliver afholdt tirsdag den 2. maj 2023 kl. 19:00.

🏠 Mødet vil blive afholdt i Lyngby Idrætsby, Sponsorloungen, Lundtoftevej 53a, 2800 Kgs. Lyngby. 


Så snart der bliver indkaldt til et møde vil du kunne se indkaldelsen herunder.

Se indkaldelsen her: Ordinært afdelingsmøde.

Bilag: Indkommende forslag.

Navne og adresser er blevet fjernet jfr. gældende GDPR regler. Bestyrelsen er bekendt med navne og eventuelle adresser på forslagsstiller.


Opdateret den 29. marts 2023