Afdelingsmøder.📄

Det årlige afdelingsmøde afholdes i april/maj måned hver år.

På mødet bliver budgettet 📊 for ejendommen vedtaget, der kan stilles forslag ❓ og der vælges også medlemmer 🙋‍♀️🙋‍♂️ til afdelingsbestyrelsen. Her har du mulighed for at være med til at bestemme. 

►Så husk at møde op på disse møder - din stemme tæller.✍

Referater fra møderne finder du herunder:

Ordinære afdelingsmøde 13.september 2021 / Bilag til vedrørende umålt vand / Analyse vedr. opdeling af Fortunen / Simuleret opdelingsbudget, Etagehusene / Simuleret opdelingsbudget, Rækkehusene.

Ordinære afdelingsmøde 14.maj/12.juni 2019

Ordinære afdelingsmøde 8.maj 2018

Ordinære afdelingsmøde 9.maj 2017

Ordinære afdelingsmøde 3.maj 2016

Ordinære afdelingsmøde 5.maj 2015


På grund af Corona restriktioner blev der ikke afholdt afdelingsmøde i 2020.


Ekstraordinært afdelingsmøde 12.november 2019 (Døre, varmtvandsproblematik i etagehusene, asfaltarbejde, affaldshåndtering)

Ekstraordinære afdelingsmøde 21.marts 2018 (Ny Tv-aftale)

Ekstraordinære afdelingsmøde 16.december 2015 (Renovering af vaskerier – ekstrabevilling)


Indkaldelser til fremtidige møder finder du herunder:

📆 Næste afdelingsmøde er planlagt til at blive afholdt mandag den 2. maj 2022 kl. 19:00.

Mødelokation er endnu ikke fastlagt.


Så snart der bliver indkaldt til et møde vil du kunne se indkaldelsen herunder.

Se indkaldelsen her: Ordinært afdelingsmøde.

Bilag:

  •