Afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, inkl. Formanden samt 3 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode og de 3 suppleanter vælges for en 1-årig periode. Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde i april/maj måned hver år.

I det daglige er det afdelingsbestyrelsen der i konkrete sager træffer beslutninger på afdelingens vegne, indenfor de rammer der er vedtaget på afdelingsmødet.


Afdelingsbestyrelsen medlemer består af:

Formand
Kaj Eliasen, Agervang 24. kajeliasen@gmail.com

Næstformand
Niels Sørensen, Agervang 26. n.sorensen@youmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Jane Østergaard, Agervang 38.
Leif Hansen, Sorgenfrigårdsvej 57 1.th. kloakleif@gmail.com 
Benny Wørts Jensen, Lyngbygårdsvej 87, 1.tv. bwj@hotmail.dk  
 

Suppleanter
Jan Kjær-Hansen, Bækkevang 10. 
Jesper Staude, jesper@staude.nu


Henvendelse til bestyrelsen kan ske på følgende mailadresse: abFortunen@kab-bolig.dk


Opdateret den 28. november 2021