Haveaffald 

Gældende for hele ejendommen

Ejendommen har ingen haveaffaldsordning eller container til dette formål.

I Lyngby-Taarbæk kommune er haveaffald dog en del af vores affaldsordninger, og Lyngby-Taarbæk Forsyning indsamler derfor haveaffald hver 14. dag i perioden 1. marts til 30. november.

For beboerne i rækkehusene bliver haveaffald hentet på følgende dage:

 • Agervang og Kornagervej: Tirsdag i lige uger.
 • Bækkevang: Tirsdag i lige uger.

For beboerne i etagehusene bliver haveaffald hentet på følgende dage:

 • Etagehusene: Tirsdag i lige uger.

Du kan sætte dit haveaffald ud til fortovet senest kl. 7 på afhentnings dagen, men dog tidligst dagen før.

Haveaffaldsordningen er også blevet udvidet i forhold til den tidligere tilvalgsordning. Det betyder, at der ikke længere er begrænsning på, hvor meget affald du kan stille ud til haveaffald.

Har man den gamle beholder til haveaffald, er man stadig velkommen til at benytte den. Haveaffald kan også samles i papirsække og i grenbundter. 

 • Bemærk. Benytter du sække, skal de være af papir, ellers bliver de ikke indsamlet. De kan købes i byggemarkeder og supermarkeder. Der må ikke benyttes plastsække.

Hvis man ønsker det kan man via Lyngby-Taarbæk Forsyning bestille/købe en 140 ltr. affaldsbeholder til haveaffald. Klik her.


Hvad er haveaffald?

 • Planter
 • Mindre grene og kviste
 • Blade
 • Græs
 • Nedfaldsfrugt fra haven

Kommunen indsamler ikke:

 • Jord
 • Sten
 • Større stammer og rødder.

Det har du til gengæld mulighed for at aflevere på genbrugsstation på Firskovvej året rundt.


Husk.

 • Benytter du en 140 liter beholder, må den højst veje 25 kg. Til gengæld må man gerne bruge mere end én beholder.
 • Grenbundter må højst være 1 meter i længden.
 • Benytter du sække, skal de være af papir. De kan købes i byggemarkeder og supermarkeder.
 • Det er forbudt at afbrænde haveaffald i Lyngby-Taarbæk kommune jf. kommunes regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2021 § 23.3.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt ejendomskontoret.


Opdateret 4. august 2021.