Haveaffald 

(Gældende for hele ejendommen)

Ejendommen har ingen haveaffaldsordning eller container til dette formål.

I Lyngby-Taarbæk kommune er haveaffald dog en del af vores affaldsordninger, og fra 2021 er det en ordning, som alle husstande i kommunen kan benytte.

Lyngby-Taarbæk Forsyning indsamler haveaffald hver 14. dag i perioden 1. marts til 30. november.

For beboerne i rækkehusene bliver haveaffald hentet på følgende dage:

 • Agervang og Kornagervej: Tirsdag i lige uger.
 • Bækkevang: Tirsdag i lige uger.

For beboerne i etagehusene bliver haveaffald hentet på følgende dage:

 • Etagehusene: Tirsdag i lige uger.

Du kan sætte dit haveaffald ud til fortovet senest kl. 7 på afhentnings dagen, men dog tidligst dagen før.

Haveaffaldsordningen er også blevet udvidet i forhold til den tidligere tilvalgsordning. Det betyder, at der ikke længere er begrænsning på, hvor meget affald du kan stille ud til haveaffald.

Har man den gamle beholder til haveaffald, er man stadig velkommen til at benytte den. Haveaffald kan også samles i papirsække og i grenbundter.


Hvad er haveaffald?

 • Planter
 • Mindre grene og kviste
 • Blade
 • Græs
 • Nedfaldsfrugt fra haven

Kommunen indsamler ikke:

 • Jord
 • Sten
 • Større stammer og rødder.

Det har du til gengæld mulighed for at aflevere på genbrugsstation på Firskovvej året rundt.


Husk.

 • Benytter du en 140 liter beholder, må den højst veje 25 kg. Til gengæld må gerne bruge mere end én beholder.
 • Grenbundter må højst være en meter i længden.
 • Benytter du sække, skal de være af papir. De kan købes i byggemarkeder og supermarkeder.
 • Det er forbudt at afbrænde haveaffald i Lyngby-Taarbæk kommune jf. kommunes regulativ for husholdningsaffald af 1. april 2016 § 23.3.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt ejendomskontoret.


Opdateret 28. marts 2021.