Fælleshus 🏠🍽️🍷🎂🎊

I Fortunen er der etableret et fælleshus som kan benyttes til mindre private arrangementer.

Fælleshuset kan lejes og benyttes af beboere over 18 år af alle beboere inden for Lyngby Boligselskab. Dog har beboerne i afdeling Fortunen fortrinsret.

Hvis man ønsker at leje fælleshusset, skal man tage kontakt til ejendomskontoret.

►Ønske om leje af fælleshuset kan sendes til ejendomskontoret via mail 4300@kab-bolig.dk 


Hvor ligger fælleshuset og hvornår kan jeg som beboer leje det? 🗓️

 • Fælleshuset udlejes på dagsbasis i hverdagene samt weekender fra fredag til mandag morgen.
 • Fælleshuset er beliggende ved siden af vaskehuset i Agervang 19 C.
 • Fælleshuset udlejes for et døgn og skal reserveres på ejendomskontoret.
 • Fælleshuset er indrettet med borde, stole og service (tallerkener, bestik, glas osv.) til max. 30 personer.
 • Fælleshuset udlejes dog ikke nytårsaften.

Hvad koster det at leje fælleshuset? 💸💰

 • Leje af fælleshuset for beboerne i afd. Fortunen er kr. 600,00 på hverdage eller helligdage og kr. 1000,00 i en weekend.

 • Leje af fælleshuset for beboerne fra andre afdelinger indenfor Lyngby Boligselskab, er kr. 1000,00 på hverdage eller helligdage og kr. 1200,00 i en weekend.
 • Der opkræves altid et depositum på kr. 2000,00. (Til dækning af evt. skader, ødelagt inventar manglende rengøring osv. Er alt godkendt og fundet i orden af ejendomskontoret, tilbagebetales det fulde beløb.)
 • Bemærk! Lejen samt depositum på kr. 2000,00 skal være indbetalt senest 1 uge før den dag man ønsker at leje fælleshuset. Kontakt ejendomskontoret for betaling.
 • Lejekontrakten skal ligeledes være underskrevet og returneret til ejendomskontoret senest 1 uge før den dag man ønsker at leje fælleshuset og inden nøglen til fælleshuset bliver udleveret.

Hvad skal jeg huske når jeg nu lejer fælleshuset🤔

 • Fælleshuset må benyttes til klokken 24.00, dog må oprydning forsættes til klokken 01.00.

 • Eventuel musik skal være slukket senest klokken 24.00 på lørdage, søndage og helligdage. Alle andre dage skal der slukkes klokken 22.00.
 • Lejer skal selv rengøre fælleshuset efter brug. Rengøring kan også, efter aftale, udføres via ejendommen mod et beløb på kr. 1000,00 som bliver fratrukket depositum.
 • Affald og evt. pynt fjernes. Bioaffald (madaffald) og restaffald sorteres og lægges i de opstillede beholdere som står til rådighed i fælleshuset. Husk at sortere affaldet.
 • Glas, metal, plast og papir må ikke lægges i disse beholdere. Dette skal sorteres og lejer skal selv bortskaffe disse. 


Se og læs også eventuelt en kopi af lejekontrakten her:

►Lejekontrakt for beboere i Lyngby Boligselskab: Klik her.

►Lejekontrakt for beboere i afdeling Fortunen. Klik her.


Husk at fælleshuset skal afleveres i rengjort stand. 


Parkering: 🚗

 • Gæster kan med fordel benytte parkeringspladsen på hjørnet af Agervang og Kornagervej. Lige ved indkørsel til området ved Klampenborgvej.


Er du i tvivl, så kontakt ejendomskontoret.

 

Opdateret 24. september 2023.