Afdelingsmøder Fortunen.📑

Det årlige afdelingsmøde afholdes i april/maj måned hver år.

På mødet bliver budgettet 📊 for ejendommen vedtaget, der kan stilles forslag ❓ og der vælges også medlemmer 🙋‍♀️🙋‍♂️ til afdelingsbestyrelsen. Her har du mulighed for at være med til at bestemme. 

►Så husk at møde op på disse møder - din stemme tæller.✍

►Du kan med fordel benytte vedhæftet skabelon til dit forslag: Forslagsskabelon


Referater fra møderne finder du herunder:

►Hvis man som beboer ønsker at se tidligere referater. kan man henvende sig til bestyrelsen via formanden på følgende mail adresse: kaeli@kab-bolig.dk


Ekstraordinært afdelingsmøde 29. april 2024 (Opdeling af afdeling Fortunen)

 

Ordinære afdelingsmøde 2. maj 2023

►►Bilag til afdelingsmødet 2. maj 2023: Efterisolering af krybekælder. / Årsberetning for Fortunen 2022-2023.

 

Ordinære afdelingsmøde 2. maj 2022

▶►Bilag til afdelingsmødet 2. maj 2022: Revideret orientering om opkrævning til udvendige råderetssager. / Redegørelse for varmeregnskaber / Revideret simuleret opdelingsbudget, Rækkehusene. Bemærkning til det simuleret opdelingsbudget. Opgørelsen over fordelingen af lånene fremgår af note 9 på side 8, som er rettet til i rækkehusenes, fordi der desværre var en korrekturfejl i det oprindelige fra afdelingsmødet 13. september 2021 så specifikationen ikke fremgik korrekt.

 

Ordinære afdelingsmøde 13. september 2021

►►Bilag til afdelingsmødet 13. september 2021: Bilag til vedrørende umålt vand / Analyse vedr. opdeling af Fortunen / Simuleret opdelingsbudget, Etagehusene / Simuleret opdelingsbudget, Rækkehusene / Redegørelse for spørgsmål til forbrugeafregning / Orientering om opkrævning til udvendige råderetssager.

 

Ordinære afdelingsmøde 14. maj/12. juni 2019

Ordinære afdelingsmøde 8. maj 2018

Ordinære afdelingsmøde 9. maj 2017

Ordinære afdelingsmøde 3. maj 2016

Ordinære afdelingsmøde 5. maj 2015


På grund af Corona restriktioner blev der ikke afholdt afdelingsmøde i 2020.


Ekstraordinært afdelingsmøde 12. november 2019 (Døre, varmtvandsproblematik i etagehusene, asfaltarbejde, affaldshåndtering)

Ekstraordinære afdelingsmøde 21. marts 2018 (Ny Tv-aftale)

Ekstraordinære afdelingsmøde 16. december 2015 (Renovering af vaskerier – ekstrabevilling)


Indkaldelser til fremtidige møder finder du herunder:

📆 Næste afdelingsmøde bliver afholdt mandag den 29. april 2024 kl. 19:00. (Da det er et ekstraordinær afdelingsmøde, med et punkt på dagsorden, er der ikke mulighed for at komme med forslag til mødet).

🏠 Mødet vil blive afholdt: Fælleslokalet i Fortunen Nord, Akademivej 1 H, 2800 Kgs. Lyngby.


Så snart der bliver indkaldt til et møde vil du kunne se indkaldelsen herunder.

Se indkaldelsen her: Ekstraordinært afdelingsmøde. 

Bilag: Indkomende forslag. (Da det er et ekstraordinær afdelingsmøde, med et punkt på dagsorden, er der ikke mulighed for at komme med forslag til mødet).

Navne og adresser er blevet fjernet jfr. gældende GDPR regler. Bestyrelsen er bekendt med navne og eventuelle adresser på forslagsstiller.


Opdateret den 2. april 2024