Fortunen

Fortunen er en boligafdeling under Lyngby Boligselskab og består af 381 boliger fordelt over et bruttoetageareal på 30.291 m2. Ejendommen er opført i gule mursten og er bygget i perioden 1947 til 1954. De 381 boliger er fordelt som følgende:

 

232 lejligheder i størrelsen 1-, 2-, 3-, og 4 værelser fordelt i 15 blokke af 3 etager beliggende Sorgenfrigårdsvej, Carlshøjvej, Parkhøjvej og Lyngbygårdsvej.

 

149 rækkehuse i størrelsen 3-, og 4 værelser fordelt i 2 områder, Bækkevang og Agervang/Kornagervej.

 

Endvidere er der tilknyttet 14 erhvervs/butiks lejemål og 108 garager, fælles vaskeri og beboerlokale.