Toggle Mobile Menu

Dagrenovation bliver tømt hver torsdag.

 

Her kan du se, hvornår der tømmes genbrugsbeholdere.

Glas                    mandage i lige uger

Papir                   tirsdag i lige uger

Plast                   onsdag i ulige uger

Pap                     torsdage i ulige uger

Metal                 fredage i ulige uger

 

Storskrald afhentes torsdag i ulige uger.

Storskrald skal stilles ved kantstenen til venstre for portbygning mod børnehaven.