Toggle Mobile Menu

Husorden

Afdelingen har vedtaget en husorden. Husordenen er et sæt ordensregler, der gælder for alle hustandsmedlemmer og gæster. På denne måde kan vi sikre, at afdelingen er et rart sted at være for os alle. 

Har du forslag til ændringer af husordenen, kan du stille forslag om afstemning til et afdelingsmøde. 

Husorden

Råderetskatalog

Råderetten giver dig mulighed for at foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Ændringer skal dog godkendes, inden du går i gang. Du skal altid give KAB besked, inden du foretager ændringer eller forbedringer i din bolig.

Råderetskatalog

Installationsretten

Installationsretten er forskellig fra råderet i og med, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig. Der kan også kræves retablering ved fraflytning. 
Du skal altid give KAB besked, inden du foretager installationen.

Installationsretten

Vedligeholdelsesreglement

I vedligeholdelsesreglementet kan du læse, hvilken stand boligen skal være i ved indflytning/fraflytning samt hvad du har pligt til at vedligeholde indvendigt i boligen og eventuelt udvendigt.

Vedligeholdelsesreglement