Toggle Mobile Menu

Fortunen: Nye Affaldsl√łsninger.ūüöö

27-09-2020 -

Nye affaldsløsninger i etagehusene.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. september 2019 blev det vedtaget, at igangsætte en ny form for affaldshåndtering i etagehusene. Herunder den nye affaldssortering som kommunen er igang med at implementere. Nu har kommunen godkendt projektet og vi er nu nået så langt, så vi kan igangsætte de 2 første etaper på en delvist nedgravet affaldsløsning. Her vil der blive sorteret i 7 fraktioner: Pap, restaffald, bioaffald, papir, plast, metal og glas.

De to første steder, hvor der bliver etableret den nye form for affaldsløsning, er ved Carlshøjvej 24 og ved Parkhøjvej 8-12. 

Der vil senere blive meldt ud til beboerne, hvornår disse affaldstationer skal benyttes fremover.  

Arbejdet forventes igangsat i uge 42.