Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.👍


Igangværende projekter:       

  • Udskiftning af hoveddøre i rækkehuse og udskiftning af indgangsdøre i etagehusene samt udskiftning af entredøre og udvendige kælderdøre. Rådgiver er på sagen og projektering er i gang. Projektet er igangsat 1.juni med opstart i egagehusene og forventes at være afsluttet november 2020. Vedtaget på afdelingsmødet 12. november 2019. 
  • Affaldshåndtering: Herunder den nye affaldssortering som kommunen ønsker at implementere og er lovbefalet. Kommunen har nu godkendt projektet og vi er nu nået så langt, så vi kan igangsætte de 2 første etaper på en delvist nedgravet affaldsløsning. De to første steder, hvor der bliver etableret den nye form for affaldsløsning, er ved Carlshøjvej 24 og ved Parkhøjvej 8-12. Arbejdet forventes igangsat i uge 42.Bestyrelsen og ejendomskontoret arbejder forsat på at implementere affaldshåndtering i etagehusene og i rækkehusene som kommunen ønsker. Vedtaget på afdelingsmødet 12. november 2019.
  • Asfaltering af sti systemet i området omkring etagehusene. Arbejdet forventes senest igangsat foråret 2021, men dog ikke før at den nye affaldshåndtering er etableret.Vedtaget på afdelingsmødet 12. november 2019. 

Fremtidige projekter:

  • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene. Afventer projektbeskrivelse.  
  • Udskiftning af faldstammer i etagehusene. Projektet er pt. sat i bero på grund af manglende afklaring i forhold til nyrenoverede badeværelser.
  • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
  • Garagerne på Sorgenfrigårdsvej 47: Projektbeskrivelse og økonomi. 
  • Varmecentralen på Sorgenfrigårdsvej: Indretning af fælles ejendomskontor for Fortunen og Fortunen Øst samt etablering af fælles beboerlokale. Projektbeskrivelsen og Økonomi. (Varetages af Lyngby Boligselskab).
  • Ombygning af beboerhuset i Agervang til beboelse, Projektbeskrivelse og økonomi.

Opdateret den 27. september 2020.