Håndtering af affald

Køkkenaffald
Etagehusbebyggelsen samt rækkehusbebyggelsen i Agervang, Kornagervej og Bækkevang er forsynet med affaldscontainere som er placeret i affaldsøer. 
Disse containere er beregnet til jeres køkkenaffald/husholdningsaffald og kun til dette.
Husk, at pakke affaldet i poser, samt at lågen kan lukkes efter brug.
Dette er isæt vigtigt så vi undgår at affaldet ligger og flyder rundt i området samt så vi kan undgå rotter og lignende i området. Fold gerne Pizza æsker og lignende sammen så det fylder mindre. (Læs også "Vi sorterer også!" længere nede på siden specielt for rækkehusbebyggelsen)

Hvad må jeg ikke komme i affaldscontainere?
Affaldscontaineren er ikke til papkasser, flamingokasser, haveaffald, storskraldsposer, gamle tæpper, aviser og tryksager, malerbøtter, glas og flasker, sko, gummistøvler, gamle gryder og pander, metaldele osv.

Glas, flasker, aviser, ugeblade
Der er rundt omkring på ejendommen placeret opsamlingsbeholdere specielt til dette formål.
Det er vigtigt at aviser, reklamer og flasker anbringes disse steder.


Vi Sorterer også! (Specielt for Agervang,Kornagervej og Bækkevang.)
I Rækkehusbebyggelsen har hver lejemål en fireinddelt beholder til genanvendelse af:

  • Glas: Vinflasker, ølflasker, glasflasker, syltetøjsglas, konservesglas, store glasskår samt drikkeglas.
  • Metal: Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, metallåg, fyrfadslysholdere, stanniol/sølvpapir, foliebakker, søm- og skruer samt bestik og sakse.
  • Plast: Plastflasker, bøtter, frugt- og grøntbakker, kødbakker, bobleplast, plasturtepotter, plastposer, husholdningsfilm samt inderposen fra boksvine.
  • Papir: Aviser, ugeblade, reklamer, printerpapir, skrive- og tegnepapir, konvolutter samt fotokopier.

Læs meget mere om hvad der præcist kan komme og ikke må komme i beholderen via nedestående link.

Klik her: Sådan sorterer du.


Haveaffald
Ejendommen har ingen haveaffaldsordning eller container til dette formål og derfor skal alt haveaffald afleveres på kommunens genbrugsstation på Firskovvej.
Det er forbudt at afbrænde haveaffald i Lyngby-Taarbæk kommune jf. kommunes regulativ for husholdningsaffald af 1. april 2016 § 23.3.
Beboerne kan hos kommunen tilkøbe den private affaldsordning for haveaffald.
Haveaffaldet bliver hentet i en grøn 140 ltr. haveaffaldsbeholder, som kan købes hos LyngbyTaarbæk Forsyning. Ordningen omfatter mindre grene, kviste, blade, græs og andet komposterbart afklip fra haven. Ordningen omfatter ikke jord, sten, større stammer samt rødder. Tilmeldingen til ordningen sker via henvendelse til Lyngby-Taarbæk Forsyning.


Vedrørende manglende afhentning af affald
Har man ikke fået tømt dagrenovation eller 4-kammerbeholdere kan man kontakte:

Renovatør: Remondis
Mail: nord@remondis.dk
Telefon: 43 48 93 64

Har man ikke fået afhentet storskrald eller haveaffald kan man kontakte:

Renovatør: RenoNorden
Mail: lyngby@renonorden.dk
Telefon: 41 89 22 09


Storskrald
Hvor skal jeg gøre af dette?
Den sikreste måde at komme af med sit storskrald er på kommunens genbrugsstation på Firskovvej. Hvis ikke man selv har mulighed for at komme på genbrugsstationen er ejendommen tilknyttet kommunens storskraldsordning.

Ejendommen har dog forskellige ordninger alt efter hvor man bor i bebyggelsen.

  • Etagehusene
    For beboerne på Lyngbygårdsvej, Carlshøjvej, Parkhøjvej og Sorgenfrigårdsvej henvises til materialegården som er placeret på Sorgenfrigårdsvej 35 ved den store varmecentral. For at få adgang til materialegården, via den lille låge, benyttes samme nøgle som den der passer til opgangsdøren. Kommunen henter ikke storskrald ved etagehusene og derfor skal alt storskrald afleveres der. Man sortere selv. Download og læs "Storskrald i etagehusene"
  • Rækkehusbebyggelsen
    For beboerne i rækkehusene Agervang, Kornagervej og Bækkevang bliver storskrald hentet hver 14. dag på følgende dage: Agervang og Kornagervej: mandag i ulige uger. Bækkevang: tirsdag i ulige uger.
Stort brændbart: Affald over 1 meter af træ, plast og urent pap.
F.eks. møbler, tæpper og madrasser. Husk at fjern glas og søm fra emner.
Småt brændbart:  Affald under 1 meter af træ, plast, papir.
Samles i klare plastsække.
Pap: Alt rent og tørt pap.
Foldes og bindes forsvarligt sammen i bundter. Må ikke kommes i plastsække.
Pizzabakker medtages ikke. Disse skal i dagrenovation.
Jern og metal: Ren metalemballage, cykler, plæneklipper mv. Plæneklipper og lignende med benzinmotorer skal tømmes for benzin og olie.
VIGTIG! Cykler medtages kun, hvis der er sat en seddel mærket ”storskrald” med navn og adresse på.
Hårde hvidevare: Køle- og fryseskabe. (Skal være tømte for indhold inden de stilles ud) - Vaskemaskiner, komfurer og tørretumblere.
Elektronik: Computer, telefoner, radioer, tv, håndværktøj, støvsugere og køkkenmaskiner mv.
Som huskeregel er alt med ledning elektronikaffald.
Samles i klare plastsække.
Plastemballage: Plastdunke, bøtter, spande, plastikhavemøbler, plastiklegetøj og kasser af plast.
ikke indeholde madrester eller farligt affald.
Samles i klare plastsække.
Indsamles ikke: Haveaffald, byggeaffald, trykimprægneret træ,plankeværk, havelåger, porcelæn, beton, keramik, kemikalier, maling rester, el-pære, lysstofrør, glas og flasker, vinduesglas, glasplader, plastemballage, metalemballage (dåser) og spejle samt bildæk.
Dette skal afleveres på genbrugsstationen.

 

Ved manglende afhentning er det stadig beboeren der har ansvaret for at affaldet bliver fjernet og ikke ejendommen. 

Hent eventuelt folderen om storskraldsordningen på ejendomskontoret, hos kommunen eller læs mere om storskrald på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside.

Klik her for at læse mere som storskrald.

Download og læs "Storskraldsfolderen" her.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt ejendomskontoret.