Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

 • Udskiftning af hoveddøre i rækkehuse og udskiftning af indgangsdøre i etagehusene. Rådgiver er på sagen og projektering er i gang. Forventes igangsat foråret 2019.

 • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene. Forventes udskiftet i 2019.

 • TV-signal og netforbindelse: Opgradering af ejendommens anlæg samt en omlægning af sløjfeanlæget til stikledningsanlæg. Projektet er i gang. Vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 21. marts 2018. (Se eventuelt referat under >Bestyrelsen< - >Afdelingsmøder<.).

 • Affaldshåndtering: Herunder den nye affaldssortering som kommunen har implementere. Bestyrelsen følger løbende op på hvordan affaldshåndteringen fungere.

 • Skure og udestuer: Opfølgning på retningslinjer vedr. opsætning af skure og udestuer i ejendommen.

 • Fjernvarme i Agervang, Kornagervej og Bækkevang: Vestforbrændingen påbegynder gravearbejde i Bækkevang i august 2018. Forventet tilslutning til alle rækkehuse i efteråret 2018. Klik her for at læse mere.

 • Garagerne i Bækkevang: Renoveringen er afsluttet i starten af november 2018. Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 8. maj 2018. (Se eventuelt referat under >Bestyrelsen< - >Afdelingsmøder<.). 


Fremtidige projekter:

 • Udskiftning af faldstammer i etagehusene. Projektet er pt. sat i bero på grund af manglende afklaring i forhold til nyrenoverede badeværelser.

 • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 

 • Udskiftning af hoveddøre i etagehusene: Projektbeskrivelse og økonomi.

 • Garagerne på Sorgenfrigårdsvej 47: Projektbeskrivelse og økonomi. 

 • Varmecentralen på Sorgenfrigårdsvej: Indretning af fælles ejendomskontor for Fortunen og Fortunen Øst samt etablering af fælles beboerlokale. (Fremtidigt projekt som der først kan laves projektbeskrivelse på når varmecentralen er lukket ned efter overgangen til fjernvarme).

 • Ombygning af beboerhuset i Agervang til beboelse: Projektbeskrivelse og økonomi. 


Opdateret den 13. november 2018.