Bestyrelsens igangværende og fremtidige projekter:

Nedenfor er kort skitseret de projekter som bestyrelsen, i samarbejde med KAB i øjeblikket arbejder med.

Nogle af projekterne er ikke noget man umiddelbart kan iværksætte her og nu da økonomien skal undersøges nærmere og på sigt vedtages på et afdelingsmøde. Er man interesseret i at høre nærmere om et af punkterne, er man velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.

Listen vil løbende blive revideret.


Igangværende projekter:       

  • Udskiftning af hoveddøre i rækkehuse og udskiftning af indgangsdøre i etagehusene samt udskiftning af entredøre og udvendige kælderdøre. Rådgiver er på sagen og projektering er i gang. Forventes igangsat sommer/efteråret 2019. Projektet er forsinket da man ønsker at samle hele projektet i et. 
  • Udskiftning af vinduer/ruder i etagehusene. Afventer projektbeskrivelse.  
  • TV-signal og netforbindelse: Opgradering af ejendommens anlæg samt en omlægning af sløjfeanlæget til stikledningsanlæg. Projektet er stadig i gang. Vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 21. marts 2018. (Se eventuelt referat under >Bestyrelsen< - >Afdelingsmøder<.). Hele projektet er ved af være afsluttet.
  • Affaldshåndtering: Herunder den nye affaldssortering som kommunen har implementeret. Bestyrelsen og ejendomskontoret arbejder på at implementere affaldshåndtering i etagehusene som kommunen ønsker. Bestyrelsen følger løbende op på hvordan affaldshåndteringen fungerer.
  • Asfaltering af sti systemet i området omkring etagehusene. Priser er ved at blive indhentet og arbejdet skal vedtages på et afdelingsmøde.

Fremtidige projekter:

  • Udskiftning af faldstammer i etagehusene. Projektet er pt. sat i bero på grund af manglende afklaring i forhold til nyrenoverede badeværelser.
  • LAR projekt i Bækkevang: Projektbeskrivelse og økonomi. 
  • Garagerne på Sorgenfrigårdsvej 47: Projektbeskrivelse og økonomi. 
  • Varmecentralen på Sorgenfrigårdsvej: Indretning af fælles ejendomskontor for Fortunen og Fortunen Øst samt etablering af fælles beboerlokale. Projektbeskrivelsen og Økonomi. (Varetages af Lyngby Boligselskab).
  • Ombygning af beboerhuset i Agervang til beboelse, Projektbeskrivelse og økonomi.

Opdateret den 11. juni 2019.