Afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, inkl. Formanden samt 3 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode og de 3 suppleanter vælges for en 1-årig periode. Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde i april/maj måned hver år.

I det daglige er det afdelingsbestyrelsen der i konkrete sager træffer beslutninger på afdelingens vegne, indenfor de rammer der er vedtaget på afdelingsmødet.


Afdelingsbestyrelsen medlemer består af:

Formand
Kaj Eliasen, Agervang 24. kajeliasen@gmail.com 

Næstformand
Hanne Parvang, Bækkevang 32. hanneparvang@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Jane Østergaard, Agervang 38. 
Jan Kjær-Hansen, Bækkevang 10. 
Benny Wørts Jensen, Lyngbygårdsvej 87, 1.tv. bwj@hotmail.dk  

Suppleanter
Jytte Christensen, Sorgenfrigårdsvej 1, s.tv.
Niels Sørensen, Agervang 26.


Opdateret den 17. marts 2019