Vaskerier

Ejendommen er udstyret med fællesvaskerier, udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Fællesvaskerierne finder du på Sorgenfrigårdsvej 55, Sorgenfrigårdsvej 56, Lyngbygårdsvej 93, Lyngbygårdsvej 98, Parkhøjvej 6 samt Agervang 19, ved siden af fælleshuset.

Åbningstider

  • Vaskerierne Parkhøjvej 6, Sorgenfrigårdsvej 55 og 56 har åbningstid alle ugens dage mellem kl. 7.00 og 19.00.
  • Vaskeriet Lyngbygårdsvej 93 har åbningstid mandag - fredag mellem kl. 7.00 – 19.00 samt lørdag og søndag mellem kl. 9.00 – 17.00
  • Vaskeriet Lyngbygårdsvej 98 har åbent hele døgnet
  • Vaskeriet i Agervang har åbent hele døgnet. Vaskeriet er dog lukket hver onsdag mellem kl. 9:00 og 11:00 pga. rengøring.

I alle vaskerier er tørretumbleren åben 1 time længere end vaskeriet er åbent. Skulle der være behov for at vaske ud over de angivne tider henvises der til vaskerierne Lyngbygårdsvej 98 (under butikkerne) og Agervang 19 (ved siden af fælleshuset) hvor der kan vaskes hele døgnet.

Vasketiden

Vasketiden reserveres med en vaskebrik i vaskerierne eller via internettet. Hvis du vil bruge internettet, kan du kalde op til dit vaskeri via de nedestående internetadresser:

Agervang 19 kaldes op på adressen: http://2572.mieleturvask.dk
Lyngbygårdsvej 95 kaldes op på adressen: http://2573.mieleturvask.dk
Lyngbygårdsvej 98 kaldes op på adressen: http://2574.mieleturvask.dk
Sorgenfrigårdsvej 55 kaldes op på adressen: http://2575.mieleturvask.dk
Sorgenfrigårdsvej 56 kaldes op på adressen: http://2576.mieleturvask.dk
Parkhøjvej 6 kaldes op på adressen: http://2577.mieleturvask.dk

Inden man får adgang til vaskeriets hjemmeside skal man indtaste brugernavn og adgangskode som man fik udleveret sammen med vaskebrikken. Når man er inde på vaskeriets hjemmeside betjener du reservationssystemet ved at klikke på de blå felter.

  • Bemærk! Hvis vasketiden IKKE er påbegyndt efter en 1/2 time, er vasketiden fri.
  • Man har ret til at benytte tørretumbleren 45 minutter efter endt vasketid.
  • Man kan kun reservere en tid af gangen.
  • Tøj ophængt til tørring i tørrerummene må maks. hænge et døgn
  • Husk! Rengør filter i tørretumbler, ryd op, fjerne eventuelt affald og at lukke døre og vinduer i vaskeriet efter brug. Kort sagt, efterlade vaskeriet som du selv ønsker at modtage det.

Da vaskerierne fungerer via en vaskebrik betyder dette, at adgang til samt benyttelse af vaskerierne kun kan ske ved hjælp af en vaskebrik. Den første vaskebrik udleveres uden udgift for beboerne på ejendomskontoret ved indflytning. Hvis vaskebrikken mistes anmodes man om – i egen interesse – at meddele dette til ejendomskontoret. Herefter spærres vaskebrikken for videre brug. Såfremt vaskebrikken ikke dukker op igen i løbet af kort tid, kan man anmode om at få udleveret et ny, mod betaling af 110 kr. 

HUSK. Beboeren hæfter for misbrug af vaskebrik indtil denne er blevet forlangt spærret på ejendomskontoret.